The Right of Residence under Directive 2004/38 of the Spouse of a Union Citizen in the Absence of a Valid Passport

This expert opinion seeks to answer the question whether a valid passport can be made a precondition to the right of residence and the issuance of a residence card in the case of a Union citizen’s third country national spouse under Directive 2004/38. It starts by explaining the nature of the right of residence of…

Assessment and evidence of the starting date of lawful residence of unmarried partners of Union citizens

This expert opinion seeks to answer the question, whether the duty to ‘facilitate’ laid down in Article 3(2)(b) of Directive 2004/38/EC leads to an obligation under Union law for the Member States to assess and evidence the starting date of the lawful residence of the unmarried partner. The expert opinion first describes the right of residence of…

Expert Opinion De Wet Inburgering in het Buitenland in EU-rechtelijk Perspectief

Deze expert opinion is uitgebracht in het kader van de prejudiciële vragen  die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 1 april 2014 heeft gesteld (zie nrs. 201211916/1/V2 en 201300404/1/V2, JV 2014/163) aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaken van K en A (zaak C-153/14). Deze expert opinie beschrijft de Nederlandse…