Working methods

De Clinic brengt in het kader van een of meer procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens meestal advies uit in de vorm van een expert opinion. In het kader van een procedure voor het Hof van Justitie van de EU zal het advies kunnen worden gebruikt voor de written observations die de partijen bij het Hof indienen.

Het traject van advisering zal meestal beginnen met een bijeenkomst met de advoca(a)t(en) en/of organisaties die betrokken zijn bij de procedures waarvoor de Clinic advies gaat uitbrengen. In deze bijeenkomst wordt besproken welke rechtsvragen aan de orde zijn en op welke wijze deze het beste kunnen worden benaderd.

Indien dat nodig is om een goed beeld te krijgen van de voorliggende zaken, dan vragen wij de betrokken partijen om stukken uit de individuele zaken te verstrekken of door de studenten te laten inzien. Advocaten en organisaties dienen daarvoor toestemming te vragen aan hun cliënten en/of de stukken volledig te anonimiseren. De coördinator en de studenten van de Clinic hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

De studenten van de Clinic schrijven de adviezen onder intensieve begeleiding van een inhoudelijk expert van de Sectie Migratierecht.

Advocaten en/of organisaties die een procedure voeren waarvoor het advies van de Clinic relevant is, beslissen zelf of zij het advies al dan niet in de procedure inbrengen.